Wszyskie moje projekty znajdziesz w zakładce Git

Aplikacja web, znajdująca sie na heroku, w oparciu o FastApi i Python do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości

Projekt: CipherApp

Aplikacja onepage Vue.js na podstawie api NASA - pokazująca zdjęcia z w zależności od wybranego dnia

starScream

Projekt przy wykorzystaniu Skryptu Pythona Orange PI i Adruino - automatyczna szklarnia, kontrolująca temperaturę, wilgotność i oświetlenie w czasie rzeczywistym, baza danych SQL, strona PHP

GreenHouse

Projekt przy wykorzystaniu Frameworku PHP LARAVEL - Klon instagrama

InstaKlon

Projekt przy wykorzystaniu Frameworku JS NODE serwis dla Psów

psiaNiania

JavaScript:

Projekt: toDoList